Đêm Hoan Ca Giáng Sinh – Giáo họ Phước Kiều 31/12/2019