Dưới tiết trời khá lạnh, thật là một bầu không khí rất thích hợp để chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Đồng được sinh ra trong tuyết sương giá rét. Toàn thể đại gia đình Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng đã cùng nhau suy niệm về Mầu Nhiệm Giáng Thế của Con Thiên Chúa thông qua phần diễn nguyện trước Thánh Lễ.

 

joomplu:127
Trước 19g00, bà con giáo dân đã bắt đầu tề tựu
 
joomplu:129
Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô, cũng đã bắt đầu có mặt
 
joomplu:128
Cha Tổng Đại Diện kiêm quản xứ và 02 cha phó xứ cũng đã vào vị trí
 
joomplu:131
Cha Tổng Đại Diện kiêm quản xứ tuyên bố khai mạc chương trình đêm canh thức đón chờ Chúa Giáng Sinh
 
joomplu:132
Tổ tông loài người bị cám dỗ và đã sa ngã
 
joomplu:136
“Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đã vang lên tới Ta”.
 
joomplu:140
Thờ ngẫu tượng
 
joomplu:150
Sống trong tăm tối của lưu đầy, con người đã ngước mặt lên trời cao… Mararatha Chúa ơi xin ngự đến! Maranatha nguyện đến cứu độ chúng con.
 
joomplu:154
Truyền tin và lời xin vâng tuyệt mỹ của Đức Trinh Nữ Maria
 
joomplu:160
Bị xua đuổi khắp nơi, Thánh Giuse và Đức Mẹ chỉ còn biết… chọn hang bò lừa cho làm nơi cho Con Thiên Chúa giáng trần
 
 

joomplu:162
Nhưng Chúa Giêsu Hài Đồng đã được các thiên thần và mục đồng vay quanh chiêm ngắm
 
joomplu:176
Còn có cả 03 nhà đạo sĩ phương đông nhận biết…
 
joomplu:183
Và các ngài đã đến bái lạy Chúa Giêsu Hài Đồng.
 
joomplu:186
HOAN CA GIÁNG SINH
 
 
Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng
 
{joomplucat:7 limit=4}