Đức Cha Giuse làm phép Nhà Nguyện và Núi Đá – Lễ Thánh Giuse 18/3/2019