Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, sẽ đến viếng thăm Giáo phận Incheon và dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho Cộng đoàn Thánh Mẫu La Vang vào Chúa Nhật tuần tới (12/01/2020).

Và tối hôm qua (08/01/2020), Đức Cha Giuse đã đặt chân đến sân bay Incheon trong bình an và bắt đầu lịch trình tại Hàn Quốc.

Tháp tùng Đức Cha Giuse trong chuyến đi lần này, còn có Cha Chánh Văn Phòng TGM Phaolô Phạm Thanh Thảo và Cha Giuse Cao Văn Cường.

Giáo phận Incheon nói chung, và Cộng đoàn Thánh Mẫu La Vang chúng con nói riêng, chào đón Đức Cha Giuse và quý Cha đến từ Giáo phận Đà Nẵng.

Hẹn Anh Chị Em Chúa Nhật tới sớm có mặt tại nhà thờ để chào đón Đức Cha và quý Cha.

Nguồn: BTT Cộng Đoàn Thánh Mẫu LaVang – Incheon