Trong khuôn khổ Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, mừng kỷ niệm 135 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885-2020), Đức Mẹ Trà Kiệu thánh du đến các Giáo xứ trong Giáo phận.

Ngày 09/6/2020, lúc 17g00, Đức Mẹ Trà Kiệu chia tay Giáo xứ Hòa Khánh và thánh du đến Giáo xứ An Ngãi Đông.

Theo thông tin dự kiến Đức Mẹ Trà Kiệu sẽ thánh du từ giáo xứ An Ngãi Đông đến giáo xứ Hoà Ninh vào lúc 20g00 ngày 12/6/2020.

Hình ảnh: BTT Hoà Khánh.