Sáng ngày 28.9.2023, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh dẫn đầu phái đoàn Tổng Giáo phận Huế, đã đến Tòa Giám Mục – Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng thăm hỏi và ra mắt Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân phó Tổng Giáo Phận Huế.

Phái đoàn được Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân phó Tổng Giáo Phận Huế, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng đón tiếp long trọng trước sân tiền đường Nhà thờ Chính Tòa. Sau khi các Đức Tổng và cộng đoàn viếng Thánh Thể trong nhà thờ, buổi lễ chào thăm và ra mắt được diễn ra tại Hội trường Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Hình ảnh: Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng