Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục giáo phận Phan Thiết