Đức Thánh Cha dâng hoa kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha