Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar