Đức Thánh Cha nói rằng ngài đang cầu nguyện cho những nạn nhân bị nhiễm virus Corona