Vào lúc 18g00 hôm nay, thứ Bảy 12-03-2016 (tức 12g00 giờ Roma), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam như sau:

1/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân –hiện đang là Giám mục chính toà giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng– làm Giám mục chính toà giáo phận Đà Nẵng.

2/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri –hiện đang là Giám mục chính toà giáo phận Đà Nẵng– làm Giám mục chính toà giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

 

Nguồn: hdgmvietnam.org

Trích dịch từ https://press.vatican.va, nguyên văn:

Nomina del Vescovo di Đà Nang (Viêt Nam)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Đà Nang (Viêt Nam) S.E. Mons. Joseph Đăng Đúc Ngân, trasferendolo dalla diocesi di Lang Són et Cao Bang.

[00395-IT.01]

Nomina del Vescovo di Lang Són et Cao Bang (Viêt Nam)

Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Lang Són et Cao Bang (Viêt Nam) S.E. Mons. Joseph Chau Ngoc Tri, trasferendolo dalla diocesi di Đà Nang.

[00396-IT.01]