Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 (Rôma), tức 17 giờ 00 (Việt Nam) ngày 05/04/2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Trần Văn Toản làm tân giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên. Thông báo của Tòa Thánh có đoạn: “Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiệu toà Acalisso”.

Đức Tân Giám mục Giuse Trần Văn Toản

 

Sinh ngày: 07-04-1955 tại Quảng Nam

Cha: Đaminh Trần Văn Tiến

Mẹ: Maria Trần Thị Chỉ

Rửa Tội: 14/04/1955 – tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Rước Lễ Lần Đầu: 08/12/1961 – tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1,

Thêm Sức: 26/12/1965 – tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới

———-

1966 – 1970: Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng – Châu Đốc

1970 – 1974: Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa – Long Xuyên

1974 – 1975: Học triết học tại Đại chủng viện Tôma Long Xuyên

1975 – 1976: Học triết học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 – 1977: Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên

1977 – 1979: Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 – 1980: Học thần học tại Toà Giám Mục Long Xuyên

1980 – 1988: Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988: Chịu chức Phó tế do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần

1988 – 1992: Thi hành tác vụ Phó tế tại giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992: Chịu chức Linh mục do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần

1992 – 1999: Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 – 2000: Học tại Học viện Mục vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute) của Dòng Tên tại Manila, Philippines

2000 – 2005: Học tại Đại học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về Giáo dục

2006 – 2014: Phục vụ tại Toà Giám Mục Long Xuyên

Phụ trách dự tu giáo phận

Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên

Điều phối sinh hoạt của các Uỷ ban và các Ban trong giáo phận

Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

Giáo sư môn Truyền giáo học tại Đại chủng viện Thánh Quý

Và đây là bản văn tiếng Ý từ văn phòng báo chí Tòa Thánh:

«Il Santo Padre ha nominato Ausiliare della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam, il Rev. Joseph Trần Văn Toản, Direttore del Centro Pastorale della medesima Diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Acalisso. »

VESCOVO AUSILIARE DELLA DIOCESI DI LONG XUYÊN (VIETNAM )

Il Rev.do Joseph Trần Văn Toản, ènato il 7 aprile 1955 a Thái Bình, nel Nord Vietnam, ma registrato civilmente nella Provincia di Quảng Nam, Diocesi di Đà Nẵng. Ha ricevuto la formazione sacerdotale dal 1966 al 1974, nel Seminario Minore della Diocesi di Long Xuyên, e poi, dal 1974 al 1981, nel Seminario Maggiore della medesima Sede. Ha prestato servizio, per ben 11 anni, nelle parrocchie di Môi Khôi e Thanh Quới (Diocesi di Long Xuyen), in attesa di ottenere il permesso governativo per l’ordinazione sacerdotale.

È stato ordinato sacerdote il 16 gennaio 1992, incardinato nella Diocesi di Long Xuyên.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi:

1992-1999: Vicario parrocchiale di N.S. del Rosario, Láng Sen, forania di Vĩnh Thạnh, Diocesi di Long Xuyên;

2000-2005: Studi presso la De La Salle University di Manila, Filippine, ove ha conseguito il Dottorato in Education;

dal 2006: Direttore del Centro Pastorale e Coordinatore delle attività pastorali e missionarie della Diocesi, Rettore del Seminario Minore di St. Theresa, Insegnante di Missiologia nel Seminario Maggiore interdiocesano di Cần Thơ.

Nguồn: Giáo phận Long Xuyên