Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 13/10, trong loạt bài giáo lý về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Ngài nói: Đức Kitô ban cho các tín hữu sự tự do qua bí tích Thánh tẩy, sự tự do không giới hạn nơi một nền văn hoá hay một dân tộc nào. Ngài vạch rõ lằn ranh giữa loan báo Tin Mừng với mọi thứ vận động áp đặt lên người khác “thứ kiểu mẫu văn hoá duy nhất” của mình như thể đây là thứ kiểu mẫu “tiến bộ nhất và đáng mong đợi nhất”.

Trong phần đầu của bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại lời thánh Phaolô: “Đối với những người theo Đức Kitô, không còn vấn đề là Do Thái hay dân ngoại. Điều duy nhất đáng kể là “đức tin hoạt động qua đức mến”. Tiếp đến Đức thánh Cha nhấn mạnh rằng những người theo Đức Kitô trong đức tin “không từ bỏ cái tâm của các nền văn hoá và truyền thống mà chỉ loại bỏ những gì cản trở điều mới mẻ và tinh tuyền của Tin Mừng.”

Như thế có một mối liên kết giữa việc loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất với sự đa dạng của các nền văn hoá nơi Tin Mừng được loan báo: “Sự tự do nhờ cái chết và phục sinh của Chúa không đối nghịch với văn hoá và truyền thống chúng ta lãnh nhận nhưng mở ra cho chúng một sự tự do mới, một sự đổi mới giải phóng, đó là sự tự do của Tin Mừng. Quả thật, sự giải phóng của Tin Mừng đem lại cho chúng ta phẩm giá là con cái Thiên Chúa, nhờ đó “chúng ta vẫn ăn rễ sâu trong văn hoá của mình và đồng thời chúng ta mở ra với tính cách toàn cầu của đức tin.”

Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những sai lầm trong việc truyền giáo trong quá khứ khi muốn áp đặt đồng bộ hoá duy chỉ một kiểu mẫu văn hoá: “Đồng bộ xét như là một luật sống, đó không phải là Kitô giáo. Hiệp nhất thì được, còn đồng bộ thì không! Đã có những lần người ta không loại trừ cả bạo lực để cho chỉ một quan điểm độc nhất lên ngôi. Hãy nghĩ đến chiến tranh. Theo cách đó, Giáo hội đã bị tước mất sự phong phú trong cách diễn tả của nhiều vùng miền mà các truyền thống văn hoá của toàn thể các dân tộc mang lại.”

Cuối cùng Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nỗ lực hội nhập Tin Mừng vào các nền văn hoá như của cha Mateo Ricci ở Trung Quốc, hay cha De Nobili ở Ấn Độ.

(Agenzia Fides 13/10/2011)

Minh Đức tổng hợp