Trong những ngày chay thánh 2014, đặc biệt dịp Linh Mục đoàn Giáo Phận đang có kỳ tĩnh tâm chung, Giáo Xứ đã có buổi đi Đàng Thánh Giá để cầu nguyện riêng cho các linh mục, do chính Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Dưới đây là một số hình ảnh, xin mời mọi người xem và hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình kích cỡ lớn tại đây: https://flic.kr/s/aHsjUxuiNi