Trong suốt Mùa Chay, mỗi thứ sáu hàng tuần, các Giáo Họ trong Giáo Xứ luân phiên phụ trách việc gẫm đàng thánh giá. Đây là một cử hành rất ý nghĩa để cộng đoàn sốt sắng suy niệm bước theo Đức Kitô một cách thiết thực trên con đường khổ giá trần gian tiến về cõi Phục Sinh vinh quang. Tuần này, 21/3/2014, do 2 Giáo Họ Phêrô Lựu và Emmanuel Triệu cùng phối hợp tổ chức và do Cha Marcello Đoàn Minh chủ sự. Dưới đây là một số hình ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây: http://www.flickr.com/photos/101836222@N02/sets/72157642692650634/