Thứ Sáu 19/02/2021, lúc 19g30, Gẫm Đàng Thánh Giá do 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc cùng phụ trách, tại Nhà thờ Chính Tòa giáo phận Đà Nẵng.

Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng