Đi Đàng Thánh Giá là cử hành không thể thiếu trong Mùa Chay và cộng đoàn giáo xứ Chính Toà đã đi lại con đường thương khó của Chúa Giêsu trong suốt 05 tuần qua.

Trong tầm tình hướng đến Tam Nhật Vượt Qua và Đại lễ Phục sinh, cộng đoàn tiếp tục quy tụ đông đảo để cùng nhau suy niệm về đau khổ của Chúa Giêsu vào lúc 19g30, ngày 11/4/2019 do 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách.

Và cũng là dịp để suy tư về những đau khổ trong chính cuộc sống của mỗi người, nhưng không bao giờ cho phép mình chỉ dừng lại ở những khổ đau, mà luôn theo gương Chúa Giêsu đi lên đến tận đỉnh đồi Canvê, để rồi trên chính đỉnh cao của thập giá, Người đã khởi thắng và vinh quang bên hữu Thiên Chúa Cha.

“Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ”
tiếp tục được cất vang làm dâng trào lên nguồn hy vọng: tôi sẽ được cứu chuộc, thiên hạ này sẽ được cứu chuộc!

Hình ảnh: Nguyễn Viết Trung
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây: