Sáng thứ bảy, 26/9/2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Phước Tường- Giáo phận Đà Nẵng. Anh chị Cursillistas (Thành viên Cursillo) Giáo phận Đà Nẵng, đã tham dự Đại Hội Utreya, gặp mặt truyền thống thường niên.

Sau một thời gian dài phải cách ly do dịch bệnh Covid- 19. Anh chị Cursillistas hân hoan vui mừng được gặp gỡ, dù vẫn còn tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Các Anh chị chia sẻ những buồn vui, những thao thức lo lắng, những cảm nghiệm tin yêu phó thác vào Thầy Chí Thánh, những Ơn Lành mà Thiên Chúa ban cho mỗi người trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Một niềm thương mến vô hạn, khi Anh chị Cursillistas Giáo phận Đà Nẵng cùng tham dự Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho Cha Phê-rô Hoàng Xuân Nghiêm- Linh mục Linh hướng vừa mới qua đời hôm 17/9/2020 tại Orlando – Florida Hoa Kỳ. Cha Phê-rô sinh năm 1943, Linh mục năm 1972, nguyên là Linh mục Giáo phận Đà Nẵng. Ngài đặt nhiều tâm huyết về việc mở các Khóa Căn Bản 3 ngày, Khóa nền tảng, Khóa Cao Cấp CDC, việc tái lập và phát triển Phong trào Cursillo tại nhiều Giáo phận trên thế giới, tại Việt Nam và cách riêng ở Giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ do các Cha Linh hướng của Phong trào Cursillo Giáo phận Đà Nẵng Chủ sự: Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Trường Sơn – Quản xứ Phước Tường, Cha Giuse Nguyễn Văn Khang – Quản xứ Khánh Thọ, Cha Phao-lô Hồ Quang Phúc và Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục – Trung tâm mục vụ Giáo phận. Xin Thiên Chúa là Nguồn Tình yêu, đón nhận những hy sinh cố gắng của Cha Phê-rô, đón Cha vào Nhà Chúa. Cha Phê-rô đã trao cho mỗi Cursillistas phương cách sống: “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy Anh chị em”, để loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương phục vụ mọi người, trong môi trường sống của mình.

Trong dịp này, Anh Giuse Maria Phạm Cảnh Đáng- Trưởng Phong trào Cursillo Giáo phận Đà Nẵng, đã đại diện Cursillistas tỏ lòng biết ơn Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Trường Sơn – Linh hướng Chính Phong trào Cursillo Giáo phận, khi được biết Cha Phao-lô sẽ đi Tu học tại Roma trong tương lai gần. Đồng thời Anh Trưởng cũng nói lên niềm vui khi được Cha Phao-lô Hồ Quang Phúc đồng ý nhận làm Linh hướng cho Phong trào trong thời gian đến.

Xin Thiên Chúa gìn giữ mỗi người chúng con, trong mọi hoàn cảnh biến cố của cuộc đời, đễ mỗi người luôn là men yêu thương phục vụ, đem Chúa đến cho Anh chị em xung quanh trong môi trường đang sống và làm việc của mình.

Tô-ma Trương Văn Ân