Như nhiều năm trước, Mùa Vọng và dịp Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa có nhiều việc làm và hoạt động mang tính đón và mừng Chúa Giáng Sinh.

Nhờ nhiều ân nhân trong và ngoài Giáo xứ giúp đỡ, Giáo xứ đã trao hơn 200 phần quà (gạo và nhu yếu phẩm) cho những người có hoàn cảnh kém may mắn và anh chị em khuyết tật, không phân biệt niềm tin Tôn Giáo và nguồn gốc khuyết tật.

Các Hội đoàn trong Giáo xứ cũng có những chượng trình riêng thực hiện đức bác ái yêu thương: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể với chương trình “Áo ấm tặng bạn“. Đoàn Legio và giới Người Cao Tuổi… ”Thăm viếng người già yếu, bệnh tật “

Trước Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 1 tuần, Quý Cha trong hạt Hội An (10 Cha) giúp Tĩnh tâm và Giải tội nhằm chuẩn bị tâm hồn cho mọi người.

Càng gần tới ngày lễ, không khí vui tươi phấn khởi với nhiều nhóm múa hát tập luyện trong sân nhà thờ và Ban trang trí giăng đèn treo hoa, làm máng cỏ… làm cho những người hiện diện cảm thấy nôn nao mong chờ.

Đêm 24/12/2014: 19 giờ 30, buổi Canh thức có 8 tiết mục ca múa nhạc kịch thật hấp dẫn và ý nghĩa, dẫn người tham dự đi vào Mầu nhiệm Tạo dựng của Thiên Chúa, con người sa ngã và phạm tội, chương trình Cứu Độ và Mầu Nhiệm Làm Người. Một tiết mục đặc sắc trong Năm Tân Phúc Âm Đời sống Giáo xứ và  các Cộng đoàn Thánh hiến, các diễn viên (trong vai Cha Quản xứ, quí Sơ, Hội Đồng Mục Vụ, các đoàn thể và hội đoàn…)  giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về một Cộng đoàn Huynh đệ, bác ái yêu thương. Cộng đoàn biết học hỏi Lời Chúa, đồng tâm nhất trí xây dựng giáo hội và đem Chúa đến cho mọi người.

Sau Canh Thức, Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do 5 Cha Đồng tế:  Cha Phê-rô Lê Hưng (Quản xứ), Cha Bonaventura Mai Thái (Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Gp Đà Nẵng), Cha Phê-rô Trương Văn Phúc SJ  (Người con của Giáo xứ) và 2 Cha khách (ân nhân của Giáo xứ).

Sau Thánh lễ, tất cả các em thiếu nhi có mặt (hơn 200 em, có nhiều thiếu nhi Lương dân)  đều được nhận quà Giáng Sinh.

Ngày 25/12/2014: Lễ hội ẩm thực diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ. Giới Người mẹ đảm nhận nhiều quầy hàng,  với các món ăn dân dã thật hấp dẫn thu hút rất nhiều anh chị em ngoài Công Giáo đến vui hội. Cùng trong thời gian này, Giới Người Cha đảm trách âm thanh và chương trình “hát cho nhau, vui mừng Chúa Giáng Sinh“  làm cho khuôn viên Giáo xứ thêm phần sôi động lôi cuốn.

“Vui thật, thật vui “ là câu nói trên môi của rất nhiều người trong ngoài Giáo xứ, cách riêng là anh chị em Lương dân đến tham dự.

Một Mùa Giáng Sinh lại đến, đọng lại trong lòng mỗi người  tinh thần đón Chúa đến qua những người anh em xung quanh mình, những người bất hạnh… Chúa đến trong thân phận người thấp hèn bé nhỏ, vì “điều gì các con làm cho các anh em, là làm cho chính Chúa“.  Đây cũng là điểm khởi đầu, ra khỏi chính mình và điểm đến  với Chúa trong anh chị em, sống bác ái yêu thương, phục vụ anh chị em, sống chứng nhân Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Nếu mỗi người đều cố gắng làm được điều đó, khi đem Lời Chúa (các giá trị Tin Mừng) vào tất cả mọi việc làm và ý hướng. Như thế là một phần Tân Phúc Âm Công Đoàn Giáo xứ của mình.

 

Toma Trương Văn Ân