GIANG TAY CẦU CÙNG CHÚA!

Giang tay ngước mắt lên trời
Khẩn xin ơn Chúa ngàn đời thương ban
Ngàn sao toả dáng dương gian
Suối nguồn ân sủng có bàn tay Cha
Hương kinh theo gió bay xa
Dạt dào tình Chúa bao la tháng ngày
Hồn con mơ giấc ngủ say
Tựa nương bên Chúa quên ngay muộn sầu
Giang tay ngước mắt khẩn cầu
Chúa ơi xin hãy xuống mau ơn lành
Buồn đau kia sẽ qua nhanh
Tựa vào lòng Chúa an lành ngủ say
Quên này kiếp sống lưu đầy
Quên đời nắng cháy hao gầy tâm can
Trái tim lạnh giá khô khan
Tựa vào lòng Chúa bình an dạt dào.
Giang tay mắt hướng trời cao
Khẩn xin ơn Chúa mau nào ân ban
Xưa Chúa đã xuống trần gian
Đã nghe thấy tiếng thở than kiếp người
Chúa ơi con ước tiếng cười
Để yêu thương mãi nở tươi Chúa à
Suối nguồn ân phúc bao la
Giang tay cảm tạ Chúa Cha nhân từ.

Anna Hạt Bụi