Giáo Họ An Ngãi Đông

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Sinh nhật Đức Maria

Ngày bổn mạng: 8/9

Ngày thành lập giáo họ:

Ngày xây dựng nhà thờ: 1935

Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3792395