Lúc 09giờ00 sáng, ngày 25/4/2015, tại nhà thờ Giáo họ Hòa Minh, cộng đoàn Giáo họ vui mừng đón:  Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận đến chủ sự Thánh lễ; Cha Giuse Phạm Thanh Liêm – Giám Tỉnh Dòng Tên Tỉnh Dòng Việt Nam; Cha Phêrô Trương Văn Phúc SJ – Quản nhiệm tiên khởi Giáo Họ Hòa Minh; Cha Gioakim Trần Kim Thượng – Hạt Trưởng hạt Hòa Vang; quý Cha trong hạt Hòa Vang; quý Cha  đồng tế và Tu sĩ các Dòng đang công tác Mục vụ tại giáo phận Đà Nẵng; Ân Nhân và quý  Khách đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn Ngài đã ban cho Giáo họ, trong ngày công bố thành lập Giáo họ  biệt lập, ký biên bản hợp tác mục vụ giữa Giáo phận Đà Nẵng và Tỉnh Dòng Tên Việt Nam trong việc trao quyền Quản nhiệm Giáo họ cho Cha Phêrô Trương Văn Phúc SJ.

Các Tu sĩ Dòng Tên đã đặt chân đến vùng đất truyền giáo này vào ngày 18/1/1615, Giáo phận Đà Nẵng vừa kỷ niệm biến cố này đúng 400 năm. Việc Dòng Tên trở lại Đà Nẵng cộng tác mục vụ sau hơn 300 năm gián đoạn vì nhiều khó khăn thử thách của các giai đoạn thăng trầm lịch sử, mang một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử truyền giáo, hình thành và phát triển của Giáo phận và của Dòng.  

Trước lúc đi vào Thánh lễ, ĐGM bày tỏ vui mừng vì sự trưởng thành về mọi mặt của Hòa Minh, ngài gợi ý cho cộng đoàn phụng vụ biết: hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Maccô – Thánh sử; về di ngôn của Chúa Giê-su: “các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân”, mệnh lệnh truyền giáo chúng ta có nhiệm vụ nhưng chưa ý thức, chưa dấn thân thật sự… Giáo Hội qua mọi thời đại đã không ngừng truyền giáo và phát triển, thành lập các cộng đoàn mới. Mỗi người tín hữu phải sống dấn thân, sống chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống bác ái yêu thương  của mình trong mọi môi trường của xã hội.

Tiếp đó, Cha GB Hồ Thái Sơn – Chánh văn phòng TGM công bố văn thư thành lập Giáo họ biệt lập Hòa Minh từ ngày 25/4/2015 của ĐGM Giáo phận, bao gồm giáo dân thuộc phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, được tách ra từ Giáo xứ Hòa Khánh.

Cha Giám Tỉnh Dòng Tên công bố văn thư cộng tác mục vụ tại thư đài, giữa Giáo phận Đà Nẵng và Tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Theo văn thư, Dòng làm công tác mục vụ, công tác chuyên môn tại Hòa Minh trong 20 năm, và có thể gia hạn thêm. Được hưởng mọi quyền và trách nhiệm về cơ sở vật chất, nhân sự và đời sống luân lý đạo đức của người tín hữu tại đây. Việc thay đổi Cha Quản nhiệm do Cha Giám Tỉnh đề cử cho ĐGM Giáo phận bổ nhiệm. Cha Giám Tỉnh và ĐGM có quyền mãn nhiệm Cha Quản nhiệm. Giáo phận và Hội Dòng có thể chấm dứt hợp đồng, nhưng báo cho phía bên kia ít nhất trong thời hạn 6 tháng. Các văn bản được ĐGM và Cha Giám Tỉnh ấn ký công khai tại bàn thờ, trước mặt cộng đoàn tham dự.

Sau đó , Cha GB Trần Ngọc Tuyến công bố thư bổ nhiệm Cha Tân Quản nhiệm Phêrô Trương Văn Phúc của ĐGM, ĐGM tin tưởng vào khả năng và lòng nhiệt thành của Cha Quản nhiệm.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Quản nhiệm đã quỳ trước bàn thờ công khai tuyên xưng Đức Tin trước mặt ĐGM và cộng đoàn về các điều phải tin trong Kinh Tin Kính, mọi điều hàm chứa trong Lời Thiên Chúa dưới hình thức Thánh Kinh hoặc Thánh Truyền, mọi điều Giáo Hội dạy phải tin, như đã được Mạc khải theo phán quyết long trọng, hoặc giáo huấn thông thường và phổ quát của Giáo Hội. Ngài cũng sẵn lòng chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều liên quan đến Giáo lý về Đức tin và luân lý do Giáo Hội xác quyết. Ngài cũng hết lòng hết sức chấp nhận giáo lý do Đức Giáo Hoàng, hoặc Giám mục đoàn dạy, khi các Ngài thi hành quyền  giáo huấn chính thức. Cha Quản nhiệm còn  lập lại lời hứa  về nổ lực sống, rao giảng Đức Tin, xây dựng cộng đoàn Đức Tin nơi mình được ủy thác, vâng phục Đấng Bản quyền và Bề Trên hợp pháp của mình trước mặt ĐGM và cộng đoàn. Cuối cùng, Ngài đặt tay trên sách Tin Mừng, để nhờ Thiên Chúa và Lời Chúa giúp sức cho để có thể chu toàn những gì đã tuyên xưng và cam kết.

Sau khi tuyên thệ, ĐGM đã trao quyền chính thức thực thi Sứ vụ cho Cha Quản nhiệm, qua việc trao Dây các phép (tượng trưng quyền Thánh hóa Dân Ki-tô giáo trong cử hành Thánh lễ và các bí tích); Ghế  chủ tọa (Đại diện Hội Thánh mà quản trị cộng đoàn Dân Chúa tại đây, và liên đới hiệp thông chia sẻ trách nhiệm mục vụ với ĐGM); Tòa Giải tội (Nhân Danh Chúa Giê-su, giải phóng tháo cởi những tâm hồn xa lìa Chúa, mở cửa cho họ trở về với Chúa và với giáo Hội); Tòa giảng (quyền giảng dạy); Nhà Tạm (quyền cử hành phụng vụ thánh).

Cuối Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh tỏ niềm vui mừng Dòng được trở lại nơi vùng đất Giáo phận Đà Nẵng, Sứ mạng của Dòng là tiếp nối sứ mạng của Giáo Hội, nhờ Ơn Chúa. Sự yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh mời gọi các Tu sĩ của Dòng hết tâm hết sức phục vụ nơi này, Ngài cám ơn ĐGM, Cha Hạt Trưởng, Cha Quản xứ Hòa khánh, quý ân nhân và cộng đoàn đã dày công hy sinh cho Hòa Minh có cơ ngơi khang trang và Cộng đoàn Giáo Hội cơ bản.

Cha Giuse Nguyễn Thanh Sơn – Quản xứ Hòa Khánh và ông An-rê Nguyễn Phú – Trưởng Ban Thường vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Hòa Khánh cũng nói lên tâm tình: buồn vì sự chia tách Giáo họ biệt lập ra khỏi Giáo xứ mẹ (nỗi buồn thường tình của con người), nhưng niềm vui thật lớn lao vì sự trưởng thành của Giáo họ nói riêng và Giáo Hội.

Khi được mời nói lên tâm tình của Cha Quản nhiệm, Ngài chỉ đơn sơ ví như Tân lang (chú rể), mọi điều còn lạ lẫm, sự mơ ước và hiện tại, tâm tình biết ơn, bằng chứng tình Chúa qua Giáo hội và ĐGM, ngài  cần  sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng sự xác quyết lòng tin vào Thiên Chúa, sự trung thành vâng phục vào Giáo Hội, tinh thần truyền giáo, bác ái đến với người nghèo, tinh thần mở, tinh thần đi ra khỏi chính mình để đến với anh em…, tinh thần hiệp thông với Giáo Hội, với Giáo xứ mẹ (Hòa Khánh) và mọi người thì thật là vững chắc.

Cuối cùng, ông  Phê-rô Trương Ngọc Lân – Đại diện Giáo họ Hòa Minh dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn ĐGM, quý Cha Quản xứ và nguyên Quản xứ  Hòa Khánh, Cha Giám Tỉnh, quý ân nhân và mọi người đã góp công, góp của, tâm lực và trí lực để Hòa Minh có được như ngày hôm nay. Những bó hoa tươi thắm dâng lên ĐGM, Cha Giám Tỉnh, Cha Hạt Trưởng, Cha Quản xứ Hòa Khánh, Cha Quản nhiệm, gói ghém niềm vui và tâm tình biết ơn của cộng đoàn Hòa Minh.

Trước lúc ban phép lành, ĐGM đã cho công đoàn thấy được những thuận lợi  khởi đầu của Hòa Minh, như: Chính Quyền tạo thuận lợi cho việc hoạt động và xây dựng cơ sở, Được Dòng Tên đảm nhận mục vụ, được sự giúp đỡ của nhiều ân nhân… trong niềm vui mừng chọn Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII làm bổn mạng (Ngài đã ký Sắc lệnh thành lập Giáo phận Đà Nẵng 18/01/1963). ĐGM cám ơn Tỉnh Dòng Tên và cộng đoàn Giáo xứ Hòa Khánh đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng Giáo Hội.  Ngài đã giới thiệu về nhân thân của Cha Quản nhiệm, tặng quà lưu niệm cho Cha Giám Tỉnh và Cha Quản xứ Hòa Khánh và Ngài ban Phép lành kết thúc Thánh lễ tạ ơn mừng Giáo Họ biệt lập và Cha Quản nhiệm tiên khởi Phêrô Trương Văn Phúc.

Nhà thờ Hòa Minh khởi công xây dựng ngày 3/12/2013 (Lễ Thánh Phan-xi-cô Xavie) và khánh thành ngày 11/10/2014 (lần đầu tiên lịch phụng vụ mừng Thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII), địa chỉ: số 2 Nguyễn Chích, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Email: phucdongten@gmail.com

Ngôi nhà thờ Hòa Minh hai tầng, xây theo kiến trúc Gothic với những đường cong hình quả trám mềm mại nhẹ nhàng hai bên hành lang, kết hợp với kiến trúc tân thời mặt tiền và bên trong, mái vòm đúc, tạo vẻ đẹp nhẹ nhàng uy nghiêm thánh thiện. Nhà thờ có chiều ngang 15m và chiều dài 31m, tổng diện tích xây dựng 950m2, chiều cao 23m, nền cao 1,2m so với vỉa hè, xung quanh là những dãy bậc tam cấp xuống đến sân.

Hiện nay, hệ thống âm thanh không được tốt, một số vị trí khi tham dự cử hành phụng vụ nghe không được rõ, làm ảnh hưởng đến tâm tình và nghệ thuật ca hát của ca đoàn. Lời Chúa được công bố đến tai người nghe cũng chữ được chữ mất. Cha Quản nhiệm chia sẻ: “cộng đoàn cần cầu nguyện để Chúa làm phép lạ qua tấm lòng và đôi tay thiện hảo của quý ân nhân, để Lời Chúa đến được với đôi tai mới thấm vào tâm hồn người Tín Hữu được”.

Ước mong lắm thay, xin Chúa làm phép lạ…

 

Toma Trương Văn Ân