Giáo họ Phước Kiều: Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2019-2020