Giáo Họ Tam Lộc Mừng Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu 12/05/2019