Giao Lưu Văn Nghệ với đoàn “Vòng Tay Nhân Ái” – 27/10/2019