Giáo Phận Đà Nẵng Cử Hành Thánh Lễ Trọng Thể Kính Thánh Giuse 19/3/2019