Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Núi Sọ, Khai Mạc Mùa Chay 2019