Hòa chung niềm vui  với Giáo Hội toàn cầu trong ngày tuyên Thánh hai vị Giáo Hoàng (27.4.2014), Giáo phận Đà Nẵng qui tụ về nhà thờ Chính tòa, quanh  Đức Giám Mục (ĐGM) Giáo phận, vị Cha chung để  hiệp dâng Thánh lễ mừng hai tân Thánh trong ngày lễ  Lòng Chúa Thương Xót (Chúa Nhật 2 Phục Sinh).

Lúc 14 giờ, tất cả các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót các Giáo xứ trong toàn Giáo phận cùng đọc kinh chung với ĐGM trong nhà thờ. ĐGM huấn từ những điều cần thiết cho các hoạt động  của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Ngài nhấn mạnh: “… Đây không phải là hội đoàn Công Giáo tiến hành, không cần có những cơ cấu cấp giáo phận, không xem là đoàn thể. Mỗi người cảm nhận lòng Chúa thương xót mình, hằng luôn tín thác vào tình thương bao la của Chúa. Tình thương Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào của mỗi người, miễn là chúng ta biết chạy đến tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, qua đó ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình mình và những người xung quanh… Tránh các hình thức bên ngoài không cần thiết, mà trọng tâm là lòng Chúa thương xót”. Giáo Hội muốn phổ biến lòng Chúa Thương xót cho toàn thế giới và mỗi người để hướng dẫn lương tâm con người, nâng đỡ kẻ có tội và người yếu đuối được  hưởng nhờ lòng Chúa thương xót. ĐGM mời gọi các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót các giáo xứ nội thành và vùng lân cận cùng đọc kinh chung với Ngài lúc 15 giờ chiều các thứ sáu đầu tháng, sau đó thánh lễ Thánh tâm kính lòng Chúa thương xót, bổn mạng giáo phận. Có thể luân phiên đến tất cả các Giáo xứ, nhằm cổ võ thêm tâm tình tín thác vào lòng Chúa thương xót tại các giáo xứ đó.

ĐGM và cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chầu Thánh Thế  kết thúc buổi đọc kinh chung, sau đó cùng ra hội trường Giáo xứ Chính tòa xem truyền hình trực tiếp Thánh lễ tuyên phong hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phao lô II do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican. Tất cả mọi người hồi hộp, vui mừng, theo dõi từng nghi lễ, nhất là bài giảng của Đức Thánh Cha, như đang dự lễ tại quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vậy.

Trước khi Thánh lễ Đại trào kính Lòng Chúa Thương xót và mừng ngày tuyên phong hai Thánh tại sân nhà thờ Chính tòa do ĐGM chủ sự, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận được nghe tiểu sử, các nhân đức, các đóng góp to lớn cho Giáo Hội… của hai Thánh Giáo Hoàng. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII triệu tập khai mở Công Đồng Vat. II, như cánh cửa Giáo Hội mở đi vào lòng trần thế trong mọi phương diện; Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lập lễ Lòng Thương Xót Chúa, xác tín chúng ta được Chúa yêu thương khi chúng ta còn là tội nhân.

Trong bài chia sẻ, ĐGM  nhấn mạnh mỗi người cần đổi mới nên hoàn thiện mỗi ngày, nhờ đó canh tân đổi mới gia đình và mọi người. Đời sống chúng ta phải cảm nhận được lòng Chúa thương xót, chúng ta biết dành mọi phương tiện trần gian để đạt mục đích là chính Chúa. Qua đoạn Tin Mừng Ga 20,19-31  thuật lại việc Chúa hiện ra thiếu ông Tôma, và ông đòi kiểm chứng thực nghiệm, Chúa lại hiện ra để đáp ứng yêu cầu của ông. ĐGM cho cộng đoàn thấy được Chúa yêu thương từng người, quan tâm đến nhu cầu mỗi người.

Trước lúc kết thúc,  tràng pháo tay thật dài của cộng đoàn hiện diện hòa chung niềm vui với Giáo hội có hai tân Thánh của thời đại, ĐGM nhắc nhở mỗi người phải trở thành những ngọn tháp chứng nhân Tin Mừng trong môi trường sống của mình cho anh em xung quanh, và 2 tuần nữa sẽ đến Chúa nhật lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Mỗi người cần nổ lực cố gắng tạo mọi điều kiện  cho việc ươm mần và đào tạo Linh Mục Tu sĩ, kể cả mọi phương diện, phương tiện và con em mình cho Giáo Hội.

Trong dịp này, Tòa Giám Mục đã tặng một số sách Thông Điệp Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót và ảnh lòng Chúa thương xót cho những ai có nhu cầu, trước lúc mọi người chia tay trong niềm vui lớn của Giáo Hội.

Tôma Trương Văn Ân