GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
                 ***

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRỌNG THỂ TÔN VINH THÁNH GIUSE
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Thứ Bảy, 01.5.2021

NĂM ĐẶC BIỆT KÍNH THÁNH GIUSE
Chủ đề : “TRÁI TIM NGƯỜI CHA”

I. TỔNG QUÁT:
1. Thời gian và địa điểm: 05g30, Thứ Bảy, 01/5/2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.
2. Phụng vụ: – Rước kiệu tôn vinh Thánh Giuse (xung quanh Nhà thờ Chính Tòa)
– Thánh lễ kính Thánh Giuse (tiền đường Nhà thờ Chính Tòa)
4. Thành phần: Mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận: Tu sĩ với tu phục của dòng mình; các đoàn thể, ban ngành với đồng phục của mình; giáo dân với y phục chỉnh tề.

II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ PHÂN NHIỆM:
1. RƯỚC KIỆU TÔN VINH THÁNH GIUSE:
1.1. Thời gian và địa điểm: 05g30: khai mạc tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức Gx. Chính Tòa.
1.2. Diễn tiến và lộ trình:
+ ĐGM Giáo phận đọc lời nguyện khai mạc và xông hương.
+ Rước kiệu Thánh Giuse ra lễ đài.
+ Dâng hoa tôn vinh Thánh Giuse (tại lễ đài).
+ Lời nguyện kết thúc.
1.3. Đoàn rước:
+ Bình hương (01 thầy)
+ Thánh Giá + đèn hầu (Giáo xứ Chính Tòa)
+ Đoàn đại biểu của các Giáo xứ và Giáo họ (mỗi đơn vị 05 người / mặc quốc phục).
+ Quý tu sĩ, chủng sinh.
+ Quý phó tế và linh mục đoàn.
+ Đức Giám mục.
+ Kiệu Thánh Giuse.
1.4. Phân công:
+ Hướng dẫn và kinh nguyện khi đi kiệu: Ban Phụng vụ Giáo phận.
+ Ca đoàn: Giáo xứ Chính Tòa.
+ Kèn tây khi rước kiệu và Thánh lễ: Đội kèn Giáo phận.
+ Trật tự đoàn rước và Thánh lễ: Giáo xứ Chính Tòa.
+ Hàng rào danh dự: Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và Hùng Tâm Dũng Chí.
+ Khiêng kiệu: Giáo xứ Chính Tòa.
+ Dâng hoa tôn vinh: Giáo xứ Chính Tòa.

2. THÁNH LỄ:
2.1. Thời gian và địa điểm: 06g00 tại tiền đường Nhà thờ Chính Tòa.
2.2. Phân công:
+ Lễ nghi: Ban Phụng vụ Giáo phận.
+ Hát lễ: Ca đoàn Chính Tòa.
+ Bài đọc I: Giáo xứ Hòa Ninh (nữ).
+ Đáp ca: Một ca viên.
+ Bài đọc II: Giáo xứ An Thượng (nam).
+ Tin Mừng: Thầy Phó tế.
+ Lời nguyện tín hữu: Giáo xứ Trà Kiệu (Ban Phụng vụ Giáo phận soạn).
+ Giúp lễ: quý Thầy.
+ Dâng lễ vật: Giáo xứ Hòa Thuận (6 người; liên hệ lễ vật với BPV Chính Tòa).
+ Xin oi: Giới Người Mẹ Gx.Chính Tòa.
+ Cầm dù tại các điểm cho rước lễ: Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và Hùng Tâm
Dũng Chí.
+ Trật tự: Giáo xứ Chính Tòa.
+ Ghi hình, viết bài và trực tuyến Thánh lễ: Ban Truyền thông Giáo phận.
+ Các công tác khác (âm thanh, ánh sáng, trang trí, màn hình, xếp ghế…): Gx. Chính Tòa.
2.3. Nghi thức cuối lễ:
+ Lời nguyện hiệp lễ.
+ Cha Tổng Đại Diện cám ơn.
+ Tâm tình của Đức Giám Mục.
+ Phép lành với Ơn toàn xá.
2.4. Nơi để xe:
+ Quý Cha: sân Tòa Giám mục.
+ Tu sĩ và giáo dân:
– xe máy: sân nhà Dòng Thánh Phaolô (đường Yên Bái).
– xe ôtô: sân nhà hát Trưng Vương.
+ Liên hệ và hướng dẫn: Ban Trật Tự Chính Tòa.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Thay mặt Ban Tổ chức

Linh mục Bonaventura Mai Thái
Tổng Đại Diện