Giáo phận Roma cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhân dịp 50 năm linh mục