Giáo Xứ An Hải

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời        

Ngày bổn mạng:

Ngày thành lập giáo xứ:

Ngày xây dựng nhà thờ:

Địa chỉ: 9 Nguyễn  Công Trứ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511.3835625