Giáo Xứ An Hòa

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Chúa Kitô Vua

Ngày bổn mạng: Chúa Nhật cuối Năm Phụng Vụ

Ngày thành lập giáo xứ: 1960

Ngày xây dựng nhà thờ: 1999

Địa chỉ: 223/1 Trường Chinh,Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3722606