Giáo Xứ An Ngãi

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Ngày bổn mạng: ngay sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày thành lập giáo xứ: 1670

Ngày xây dựng nhà thờ: 1916

Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3841461