Giáo Xứ An Thượng

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Thánh Gioan

Ngày bổn mạng: 27/12

Ngày thành lập giáo xứ: 1967

Ngày xây dựng nhà thờ: 2007

Địa chỉ: 176 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN

Điện thoại: 0236.3951272