Giáo Xứ Chính Toà

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày bổn mạng: Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày thành lập giáo xứ: 1887

Ngày xây dựng nhà thờ: 1923

Địa chỉ: 156 Trần Phú – Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 825 285