Giáo Xứ Chính Trạch

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Nữ Vương Hoàn Cầu

Ngày bổn mạng: 22/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1/9/1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 1/9/1954

Địa chỉ: 68 Hoàng Hoa Thám, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3827 838