Giáo Xứ Sơn Trà

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Lễ Chúa Kitô Vua

Ngày bổn mạng: 26/11

Ngày thành lập giáo xứ: 1956

Ngày xây dựng nhà thờ: 1956

Địa chỉ: 04 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

(hiện tại chúng tôi chưa có thông tin về Giáo xứ Chợ Chiều)

_DSC7206.JPG - 296.13 kb

 

_DSC7213.JPG - 492.38 kb

 

_DSC7216.JPG - 188.87 kb

 

_DSC7222.JPG - 212.21 kb

 

_DSC7229.JPG - 239.91 kb

 

_DSC7230.JPG - 195.67 kb

 

_DSC7232.JPG - 222.88 kb

 

_DSC7235.JPG - 223.94 kb

 

_DSC7238.JPG - 181.16 kb

 

_DSC7240.JPG - 272.02 kb

 

_DSC7243.JPG - 267.26 kb

 

_DSC7245-Pano.JPG - 152.88 kb

 

_DSC7256.JPG - 249.21 kb

 

_DSC7260.JPG - 250.48 kb

 

_DSC7265.JPG - 171.2 kb

 

_DSC7267.JPG - 218.12 kb

 

_DSC7269.JPG - 222.27 kb

 

_DSC7272.JPG - 232.77 kb

 

_DSC7274.JPG - 420.15 kb

 

_DSC7281.JPG - 242.13 kb 

 

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: