Giáo Xứ Hòa Khánh

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1965

Ngày xây dựng nhà thờ: 1972

Địa chỉ: 50 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đ.Nẵng

Điện thoại: 0511.3842255