Giáo Xứ Phú Hạ

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Sinh nhật Đức Maria

Ngày bổn mạng: 8/9

Ngày thành lập giáo xứ: 2008

Ngày xây dựng nhà thờ: 2001

Địa chỉ: Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3792346