Giáo Họ Phú Quý

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Các Thánh Tử  Đạo VN

Ngày bổn mạng: 24/11

Ngày thành lập giáo xứ:

Ngày xây dựng nhà thờ:

Địa chỉ: Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: