Giáo Xứ Trà Kiệu

Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu

Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ 

Ngày bổn mạng: Thứ 7 sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Ngày thành lập giáo xứ: 1596

Ngày xây dựng nhà thờ: 1628, Nhà thờ hiện nay được đại tu vào năm 1964

Địa chỉ: Duy Sơn, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam