Giáo Xứ Vĩnh Điện

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1948

Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm: 2004

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Ðiện, Ðiện Bàn, Quảng Nam