GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TẠI MỘT SỐ GIÁO XỨ VÙNG QUẢNG NAM VÀ CÁC GIÁO XỨ NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG

  1. VÙNG QUẢNG NAM

Chiều Thứ Bảy

Giờ Nhà Thờ Địa chỉ
17g30 Hội An 02 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Hội An, QN
19g00 Phú Quý (Tam Mỹ) Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, QN

Ngày Chúa Nhật

Giờ Nhà Thờ Địa chỉ
05g30 Hội An 02 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Hội An, QN
Tam Kỳ 952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam Kỳ, QN
06g00 Phú Quý (Tam Mỹ) Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, QN
06g30 Vĩnh Điện TT. Vĩnh Điện, TX, Điện Bàn, QN
Hà Lam TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, QN
08g00 Tam Kỳ 952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam Kỳ, QN
09g00 Hội An 02 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Hội An, QN
16g00 Hà Lam TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, QN
Hội An 02 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Hội An, QN
18g00 Tam Kỳ 952 Phan Châu Trinh, Tp. Tam Kỳ, QN
Vĩnh Điện TT. Vĩnh Điện, TX, Điện Bàn, QN
19g00 Phú Quý (Tam Mỹ) Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, QN

 

 

 

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG

Chiều Thứ Bảy

Giờ Nhà Thờ Địa chỉ
17g00 Thanh Đức 45 đường 3 tháng 2
17g15 Chính Tòa 156 Trần Phú
17g30 Tam Tòa 274 Trần Cao Vân
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh
18g00 Ngọc Quang 01 Xuân Tâm
Thanh Bình 69 Cao Thắng
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
Hòa Cường 150 Nguyễn Hữu Thọ
Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương
An Thượng 176 Châu Thị Vĩnh Tế
18g30 Gia Phước K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu
An Hòa 223/1 Trường Chinh
19g00 Hòa Minh 02 Nguyễn Chích

Ngày Chúa Nhật

05g00 Thanh Đức 45 đường 3 tháng 2
Thanh Bình 69 Cao Thắng
Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương
Tam Tòa 274 Trần Cao Vân
Chính Trạch 68 Hoàng Hoa Thám
Phước Tường 311 Trường Chinh
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
05g15 Chính Tòa 156 Trần Phú
05g30 An Hải 09 Nguyễn Công Trứ
Gia Phước K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu
An Hòa 223/1 Trường Chinh
Hòa Minh 02 Nguyễn Chích
Nhượng Nghĩa Trần Hưng Đạo
Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh
An Thượng 176 Châu Thị Vĩnh Tế (Th.10-Th.5: 6g00)
06g00 Thánh Giuse lao công (Chợ chiều) 201A Ngô Quyền
07g00 Hòa Cường 150 Nguyễn Hữu Thọ
Tam Tòa 274 Trần Cao Vân
Thanh Bình 69 Cao Thắng
07g30 Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương
Ngọc Quang 01 Xuân Tâm
08g00 Chính Tòa 156 Trần Phú
An Hòa 223/1 Trường Chinh
Phước Tường 311 Trường Chinh
Hòa Minh 02 Nguyễn Chích
Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng
Thanh Đức 45 đường 3 tháng 2
09g00 Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
10g00 Chính Tòa 156 Trần Phú (Lễ Tiếng Anh)
15g00 Chính Tòa 156 Trần Phú
16g00 Thanh Bình 69 Cao Thắng
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
16g30 Thanh Đức 45 đường 3 tháng 2

An Hải

Chính Tòa

09 Nguyễn Công Trứ

156 Trần Phú

17g00
Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương
Tam Tòa 274 Trần Cao Vân
Chính Trạch 68 Hoàng Hoa Thám
Phước Tường 311 Trường Chinh
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh
Gia Phước K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu
Thánh Giuse lao công (Chợ chiều) 201A Ngô Quyền
An Thượng 176 Châu Thị Vĩnh Tế
Nhượng Nghĩa Trần Hưng Đạo
17g15 Hòa Cường 150 Nguyễn Hữu Thọ
17g30 Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng
Hòa Minh 02 Nguyễn Chích
18g00 Ngọc Quang 01 Xuân Tâm
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng.
18g00 Chính Tòa 156 Trần Phú
19g00 Thanh Bình 69 Cao Thắng