Sáng thứ năm 10/4/2014 tại nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, các giáo chức thuộc HĐMV các giáo xứ thuộc giáo hạt Đà Nẵng đã về tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay 2014. Cha Tổng Đại diện kiêm quản xứ Chính tòa Đà Nẵng đã khai mạc, giới thiệu chương trình nội dung buổi tĩnh tâm. Đức Cha Giuse đã đến tham dự và có bài giảng huấn về mục vụ và trách nhiệm của HDMV đối với cộng đồng. Ngài kêu gọi mỗi thành viên cần có cái nhìn mới về việc truyền giáo, loan báo tin mừng. Hãy mở cửa, hãy ra đi, và kêu gọi sự trở về cùng Chúa như Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ của Ngài: các con hãy ra đi và loan báo tin mừng đến với mọi người. Sau giờ giải lao, Cha Marcello Đoàn Minh, Giám đốc Caritas có bài chia xẻ về “Tân Phúc Âm hóa gia đình”. Ngài đã giải thích và chú dẫn các từ ngữ và các ý nghĩa trong bài chia xẻ.
Bài chia xẻ được minh họa sinh động bằng hình ảnh qua slide trên màn hình chiếu. Các giáo chức được gợi ý các câu hỏi về nhiệm vụ và chức năng của mình tại giáo xứ mình.
Sau đó các tham dự viên dự giờ chầu Thánh thể, xét mình sám hối và chịu bí tích hòa giải, dọn mình cho Đại lễ Phục Sinh sắp tới.
Các tham dự viên đã cùng nhau dự bữa cơm trưa thân mật trước khi chia tay ra về.
 
 
 
Nguyễn Văn Siêu
Gx. CT ĐN