322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn? – Trước mặt Chúa, con người với tư cách […]
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?– Không, một Kitô hữu không bao giờ […]
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không?
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không?
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không? – Không. Ta không mang trách nhiệm về tội […]
318. Thói xấu là gì?
318. Thói xấu là gì?
318. Thói xấu là gì? – Là những thói quen không lành mạnh làm cho lương tâm ra lu mờ […]
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được?
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được?
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được? – Họ có thể […]
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ?
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ?
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ? – Tội nặng cắt đứt mối quan hệ tình yêu […]
315. Tội là gì?
315. Tội là gì?
315. Tội là gì? – Tội là tư tưởng, lời nói, việc làm, người ta tự ý và cố tình […]
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ? – Vì mọi tội đều phá […]
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót? – Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về […]
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi? – Ta biết mình tội lỗi nhờ tiếng lương […]
ĐẦU TRANG