Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ
Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ
Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Tuy bàn về “Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ”, […]
Tại sao ngày 1/9 hằng năm là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên?
Tại sao ngày 1/9 hằng năm là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên?
Vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên”; ngày này được ấn định cử hành vào 01 tháng 9 hằng năm.
Tại sao mang Khăn choàng vai khi ban phép lành Chầu Thánh Thể.
Tại sao mang Khăn choàng vai khi ban phép lành Chầu Thánh Thể.
Linh mục hay phó tế mang một khăn choàng đặc biệt khi ban phép lành nhằm đề cao nguồn gốc […]
Cain đã kết hôn với ai khi Ađam và Eva chỉ có con trai?
Cain đã kết hôn với ai khi Ađam và Eva chỉ có con trai?
“Thánh Kinh không phải là cuốn cẩm nang khoa học tự nhiên; thay vào đó Thánh Kinh muốn cho mọi […]
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học thánh kinh trong năm 2019 (p3)
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học thánh kinh trong năm 2019 (p3)
Các nhà khảo cổ học và các học giả Thánh Kinh đều chống lại ý tưởng cho rằng khoa khảo […]
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học Thánh Kinh trong năm 2019  (p2)
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học Thánh Kinh trong năm 2019 (p2)
Sách Sáng Thế chương 36 cho biết người Êđôm là con cháu của ông Êsau, anh của ông Giacóp, đã hình thành một vương quốc hùng mạnh trước cả người Do Thái và còn liệt kê cả một bản danh sách các vua xứ Êđôm: “Sau đây là các vua đã trị vì đất Ê-đôm trước khi có một vua trị vì con cái Ít-ra-en…” (St 36,31-39).
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học Thánh Kinh trong năm 2019
10 khám phá hàng đầu về khảo cổ học Thánh Kinh trong năm 2019
Người Philitinh được biết đến nhiều trong Thánh Kinh Cựu Ước như một dân tộc lân bang nhưng thù địch với người Do Thái, trong thời các thủ lãnh và đầu thời các vua, đặc biệt qua những câu chuyện về thủ lãnh Samson hay câu chuyện chàng tuổi trẻ Đavít – là vua Do Thái sau này – với viên tướng khổng lồ Gôliát.
ĐẦU TRANG