Tối ngày 8/5, Mục Vụ Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, liên gia Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với mục đích nhằm giới thiệu và ra mắt các cặp song nguyền mới gia nhập. Trong dịp này còn có mừng kỷ niệm hôn phối cho 1 cặp song nguyền. Đây là một sinh hoạt thường quy của chương trình thăng tiến hôn nhân này. Theo điều IX khỏa 2b của Nội Quy ấn định như sau: “Sau khi dự Khóa Căn Bản thì mỗi Song Nguyền cần Họp Song Nguyền theo ‘Các Mẫu Họp Song Nguyền’ bình thường hai tháng một lần. Họp Song Nguyền là tiếp nối họp Liên Gia, để mỗi Song Nguyền “Cảm Nghiệm” được mình có sự nâng đỡ rộng lớn, cũng như mình là sự nâng đỡ cho nhiều người. Nhờ Họp Song Nguyền mà vợ chồng thêm ‘Hiếu Nghĩa và Chung Thuỷ từ trong Gia Đình cho đến ngoài Xã Hội’ (Kinh Hôn Nhân Gia Đình)”.

Cuộc họp có sự tham dự của Cha TĐD kiêm quản xứ và đại diện HĐMV giáo xứ. 

Sau phần kinh và bài đọc Lời Chúa, cha Quản xứ đã có lời giải thích và bổ sung các ý nghĩa chính trong bài chia xẻ hôm nay. 

Đây là một sinh hoạt của mục vụ thăng tiến hôn nhân gia đình, nhằm giúp cho các cặp hôn nhân (song nguyền) sống tốt hơn trong nền tảng hôn nhân Ki tô giáo và thực thi bổn phận đối với mọi người trong cộng đoàn và xã hội.