Chiều nay, thứ 7, 25/4/2015, cùng với ý lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Chúa Chiên Lành, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng đã cử hành Thánh Lễ khai mạc tháng Hoa.

Trước Thánh Lễ, đúng 17g00, giờ cung nghi tôn vinh Mẹ đã diễn ra do giới Người Mẹ phụ trách, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây: