“Dâng tràng Kinh Mân Côi lên Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Giữa làng Fatima bao lần nhắn nhủ con: năng lần Hạt Mân Côi, tôn sùng Mẹ Mẫu Tâm- để được ơn tha thứ, nhân loại được thái hòa”.

Đây là câu hát trong bài dâng hoa mở màn buổi Khai mạc tháng Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức do các Giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy và Augustino Huy phụ trách lúc 17g15, ngày 03/10/2020. Lời ca như nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trong đời sống Đức tin của mình. Theo truyền thống, kinh Mân Côi thường được cho là do chính Đức Mẹ ban cho thánh Đaminh để truyền bá cho nhân loại. Thực ra, việc đọc kinh Mân Côi đã bắt đầu hhình thành từ những thế kỷ đầu tiên của lịch sử Kitô giáo. Có thể nói, thánh Đaminh đã giúp phổ biến rộng rãi kinh Mân Côi trong lời kêu gọi cầu nguyện chống lại lạc giáo Albigeois. Hình thức 150 kinh Kính Mừng cùng với việc suy gẫm 15 mầu nhiệm trong công trình cứu chuộc của Đức Kitô – được cắp xếp thành 3 phần gọi là Năm sự vui, Năm Sự Thương và Năm sự Mừng – đã từ có rất lâu trong Giáo Hội. Năm 2002, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thêm suy gẫm Năm Sự Sáng như hiện nay.

Mẹ nói trong các kinh nguyện chúng con dâng lên Mẹ thì không có lời nào đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Chính vì vậy Mẹ đã ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi của Mẹ, xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý.

Hầu như mỗi người tín hữu Công giáo đều có một tràng chuỗi Mân Côi. Nhưng không phải ai cũng luôn mang theo bên mình để lần hạt mỗi ngày. Và cũng nhiều người còn chưa hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa bên trong Kinh Mân Côi. Chuỗi Mân Côi không chỉ là một chuỗi hạt để đếm kinh, mà còn là một tràng hoa dâng lên Đức Mẹ, là phương thức để chúng ta suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế và cuộc đời Đức Mẹ thông qua suy gẫm các mầu nhiệm: Năm Sự Vui – Năm Sự Sáng – Năm Sự Thương – Năm Sự Mừng. Và trở nên như những “cửa sổ” để ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu dọi thông qua mầu nhiệm năm sự sáng do thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đặt ra. Đó là những điều mà Đức Cha Giuse của chúng ta nhắn nhủ rất nhiều trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Khai mạc tháng Mân Côi.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cũng từng quả quyết: “Tràng Kinh Mân côi là tràng xích cứu rỗi, rơi từ đôi tay chí thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ con người và của Đức Mẹ Maria- Hiền Mẫu Ngài. Tràng Chuỗi Mân Côi tuôn đổ xuống trên chúng ta muôn vạn ơn lành. Và cũng từ Tràng Chuỗi Mân Côi, chúng ta dâng lên Các Ngài mọi ước muốn cùng trọn niềm hy vọng của chúng ta.” Bởi thế mà chuỗi Mân Côi khởi đầu và kết thúc bằng tượng Chúa cứu chuộc. Khởi đầu bằng tình yêu, và kết thúc cũng bằng tình yêu. Vậy nên hi vọng mỗi người chúng ta sẽ dùng tình yêu để đáp đền- thông qua việc năng lần hạt Mân Côi.

“Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.” (Mt 18,20)

Trong Tháng Mân Côi này, các Giáo họ cũng thường xuyên có các giờ Kinh Mân Côi. Hi vọng mỗi người chúng ta sẽ bớt chút thời gian của mình, để tham gia các giờ kinh nguyện, để lời kinh của mình hòa chung với lời nguyện của cộng đoàn, trở thành một tràng hoa lớn dâng lên Đức Mẹ. Để nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chúa sẽ đến và ngự giữa chúng ta.

Bài: Anna H.

Hình ảnh: Văn Thơm

Truyền Thông Chính Tòa Đà Nẵng