Theo thông lệ hằng năm, vào tháng mười, tháng Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi, Giáo xứ Chính Tòa tổ chức tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại Núi Đức Mẹ. Và chiều nay thứ bảy ngày 27/9/2014, với chủ đề “ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH”, Giáo xứ Chính Tòa đã khai mạc tháng Mân Côi do Cha Tổng đại diện kiêm quản xứ chủ sự, với sự phụ trách tôn vinh Đức Mẹ của Liên Giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustinô Huy.

Đầu thánh lễ, cùng với cộng đoàn các đại diện liên giáo họ dâng lên Mẹ Maria tràng chuỗi Mân Côi bằng cả tâm tình, cùng với lẵng hoa tươi thắm và những ngọn nến lung linh dâng lên Mẹ, nguyện xin Mẹ cầu bầu nâng đỡ cho mỗi gia đình chúng con như xưa Mẹ đã xin Chúa Giêsu hóa nước thành rượu cho gia đình nọ tại tiệc cưới Cana.

Trong bài giảng lễ Cha Tổng đại diện kiêm quản xứ nhắc nhở: “… Đức Maria là người Mẹ thiêng liêng luôn luôn yêu mến con cái của giáo hội, mỗi gia đình phải mời Mẹ đến và phải mời như thế nào, không phải thỉnh một cái tượng hoặc nhiều tượng về, mà chúng ta phải mời Đức Mẹ đến và sống với cuộc sống trong gia đình, trong suy nghĩ, trong hành động của từng thành viên trong gia đình bằng hiệu năng của chuỗi Mân côi, bằng cách mỗi gia đình có giờ đọc kinh chung với nhau, lần chuỗi Mân Côi cùng với nhau…”.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương gia đình xin khơi dậy cho chúng con lòng sùng kính Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và Mẹ Maria.

Xin mời xem hình đầy đủ tại đây:

 

Tin và ảnh: Minh Thang